SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski reprezentuje społeczność uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce oraz pośredniczy w kontaktach z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym.

Skład Samorządu Uzniowskiego w roku szkolnym 2013/14
Gimnazjum

Przewodnicząca
Magdalena Smoła

zastępca
Zofia Mełech

Skarbnik
Magdalena Woś

Kronika Skolna
Zofia Mełech i Monika Tęcza

Opiekunem Samorządu została Pani
Barbara Boczkaj
Szkoła Podstawowa

Przewodniczący
Krystian Rzemień

zastępca
Michał Berkowicz

Opiekunem Samorządu została Pani
Barbara Kołodziejszkola z klasa

slady przeszlosci

efs

kapital ludzki

mlody obywatel