SAMORZĄD UCZNIOWSKI

Samorząd Uczniowski reprezentuje społeczność uczniów w Zespole Szkół Nr 1 w Nienadówce oraz pośredniczy w kontaktach z Dyrekcją oraz Gronem Pedagogicznym.

Skład Samorządu Uzniowskiego w roku szkolnym 2014/15
Gimnazjum

Przewodnicząca
Zuzanna Bełz

zastępca
Weronika Krzanowska

Kronika Skolna
Zofia Mełech i Monika Tęcza

Opiekunem Samorządu została Pani
Barbara Boczkaj
Szkoła Podstawowa

Przewodniczący
Aleksandra Ożóg

zastępca
Magdalena Budzyń

Opiekunem Samorządu została Pani
Barbara Kołodziejszkola z klasa

slady przeszlosci

efs

kapital ludzki

mlody obywatel